Regnskap

For kunder som ikke er revisjonsklienter har vår regnskapsavdeling, Alpha Forretningsførsel AS, lang og variert erfaring innen regnskapsføring.


Vi tilbyr følgende tjenester:

Forretnings- og regnskapsførsel
> Regnskapsføring
> Lønnsinnberetning og mva-innberetning
> Avstemminger og regnskapsopprydding
> Fakturering


Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
> Årsregnskap inkl. noter
> Ligningspapirer, inkl. aksjonærregisteroppgave
> Konsernregnskap


Økonomistyring og virksomhetskontroll
> Budsjettering, likviditetsplan, finansieringsstruktur
> Kapitaløkning/-nedsettelse
> Selskapsanalyse med gjennomgang av bruttofortjeneste og andre nøkkeltall
> Fusjon og fisjon
> Gjennomgang av interne rutiner


Rådgivning
> Opprettelse og vedlikehold av aksjeeierbok, utarbeidelse av styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller
> Styrets handlingsplan ved tapt aksjekapital
> Utarbeidelse av avtaler


Etablering av selskaper
> Valg av selskapsform
> Stiftelsesdokumenter og registrering i Brønnøysundregistrene, herunder bekreftelse av åpningsbalanse og aksjeinnskudd

Priser:

Vårt honorar beregnes på grunnlag av medgått tid i henhold til standard timesats. På enkelte oppdrag kan det avtales fastpris.

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med oss.