Velkommen til Alpha Revisjon AS


Vår kjernevirksomhet består av revisjon av små og mellomstore virksomheter.

Vi tilbyr også annen bistand som

  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Forenklet revisorkontroll
  • Revisjon av deler av regnskapet
  • Skatte- og avgiftsspørsmål
  • Bistand ifm. stiftelse av selskap
  • Fisjon/fusjon, kapitalforhøyelse og -nedsettelse

Nyheter