Om Alpha Revisjon AS

Kontoret består av 18 ansatte, hvorav 7 partnere. Vi har et bredt og sterkt faglig miljø. I tillegg har kontoret et forretningsførerselskap (Alpha Forretningsførsel AS).

 

Vår kjernevirksomhet består av lovpålagt revisjon av små og mellomstore virksomheter. Vi retter oss hovedsaklig mot selskaper i Oslo og omegn. Vi har lang og bred erfaring fra de aller fleste bransjer. Vi har et godt forhold til våre kunder og vi får gode tilbakemeldinger både når det gjelder kvalitet, service og pris. Vi holder oss løpende faglig oppdatert. Vi er tilknyttet Den Norske Revisorforening og alle ansatte deltar på oppdaterings- og etterutdanningskurs. Kvaliteten på det utførte arbeidet sikres gjennom grundig planlegging og kvalitetssikring.

 

Vi legger vekt på å bli godt kjent med den enkelte kunde og den bransjen de opererer innenfor. Personlig engasjement og kontinuitet står i fokus. Vår strategi bygger på tillit, åpenhet og samarbeid med våre kunder. Vi holder høyt faglig nivå i forhold til gjeldende lover og regler og formidler dette enkelt videre. Vi er serviceinnstilte, overholder tidsfrister og har fokus på å være tilgjengelige når kunden behøver oss. Vi satser på langvarige relasjoner for å ha best mulig oversikt over kundens virksomhet, behov, personell og historie.

 

For kunder som ikke er revisjonsklienter har vår regnskapsavdeling, Alpha Forretningsførsel AS, lang og variert erfaring innen regnskapsføring.